Nguồn gốc: Samoyed, còn được gọi là Samoyedskaya, là một giống chó có nguồn gốc từ miền bắc Siberia, nơi dân tộc Samoyedic sinh sống. Tên của giống chó này được phát hành từ tộc người Samoyedic, một nhóm người sống ở vùng băng giá Siberia và Bắc Nga. Samoyed